MENU

Historie

A ptáš se snad “Wanydlak – co to je?”

Tak na tak blbou otázku lze hledat odpověď jen v učených knihách. Dle OSN (tedy Ottova slovníku naučného) je Wanydlak tvor rodu lidského, příslušející k oddílu téhož jména, jež je nyní zaregistrován u střediska Rožmberská růže v Třeboni pod oficiální hlavičkou Junáka, svazu skautů a skautek. V jeho krvi kolují široké dálky, putování divokou krajinou, vysoké hory, drsní muži i krásné ženy. Má uctivost Francouze a klid Angličana, ale především je Čechem každým coulem. Je obětavý a spravedlivý. Tolerantní a milující. Každému přeje jen dobré věci a modlí se k Bohu – svému stvořiteli. Sám ze sebe si umí dělat legraci a zná všelijaká tajná kouzla na “odstranění” nepřátel. Je to prostě správný kluk své party.

Wanydlak není jen jednorozměrný člověk, který jí (plní žaludek) a v přestávkách hraje fotbal, ale je člověkem trojrozměrným :-), který si plní bříško, v přestávkách hraje i jiné hry než fotbal, má hlavičku plnou užitečných vědomostí a má srdíčko se smyslem pro duchovní hodnoty (jako například čestnost, přátelství a láska).